AFMELDEN - SCOUTINGLID worden


Eindeloze activiteiten voor kinderen.
SCOUTS
Ga naar de inhoud
Wanneer u uw zoon en/of dochter wilt afmelden voor het activiteitenjaar bij Scouting, dan hopen wij dat u er goed over heeft nagedacht voordat deze stap wordt genomen.

Wij willen u nog meegeven dat:

1. Kinderen nogal eens snel een programmaonderdeel niet leuk vinden en vaker daarna niet meer willen;
2. Kinderen het soms moeilijk hebben zich aan te passen. Juist dat zou geen reden moeten zijn om de groep te verlaten;
3. Kinderen niet meer naar Scouting willen omdat een vriend(je) of een vriendin(netje) niet meer wil;
4. Broertjes of zusjes niet meer willen komen waneer zus of broer ook niet meer gaan;
5. Heeft u er al eens over nagedacht met de staf eens een afspraak te maken om e.e.a. te bespreken? Meestal wordt het probleem dan opgelost en maakt uw zoon en/of dochter nog een hele leuke lange tijd mee bij ons in de groep;
6. Kinderen verlaten de groep ook sneller als zij geschorst zijn geweest als zij zich niet aan de afspraken houden. Ook deze reden zou geen reden moeten zijn om kinderen toe te staan de groep te verlaten. Het schorsen doen wij om aan te geven hoe belangrijk regels binnen onze samenleving en dus binnen Scouting zijn;

Zo zijn er nog wel meer situaties waarover wij denken dat een lid niet de groep zou moeten verlaten.
Laat ons eerst met u en uw kind praten voordat u zo'n drastische beslissing neemt.
Uiteindelijk gaat uw zoon en/of dochter een groep verlaten waarmee hij of zij al jaren omgaat.
Op zijn minst zou uw zoon en/of dochter op een fatsoenlijke manier tijdens een opkomst afscheid moeten kunnen nemen van onze groep.

Bent u er helemaal van overtuigd dat uw zoon en/of dochter deze beslissing moet nemen dan vinden wij dat natuurlijk heel vervelend en hopen dat het hem of haar het verdere leven heel goed zal gaan. Houd er wel rekening mee dat een opzegging vóór 1 september dient te gebeuren. Als dat later is dan dient u de activiteitenbijdrage van het volgende jaar nog te voldoen.


Het afmeldformulier kunt u hier downloaden en aan ons sturen.
Een postzegel is niet nodig.
Created by SiteOnlineWizard Design
Neem contact met ons op!
Connect with us
Terug naar de inhoud